Справочник Экономиста Сельскохозяйственной Организации

      Комментарии к записи Справочник Экономиста Сельскохозяйственной Организации отключены

Справочник Экономиста Сельскохозяйственной Организации.rar
Закачек 2574
Средняя скорость 6762 Kb/s

Приведены нормативно-справочные материалы по растениеводству, животноводству, химизации, мелиорации, механизации, энергетике и электрификации, ценам, нормированию и оплате труда, финансированию сельского хозяйства, страхованию, должностным инструкциям и классификаторам профессий в сельском хозяйстве.

‘> Входит в РИНЦ ® : да

‘> Цитирований в РИНЦ ® : 49

‘> Входит в ядро РИНЦ ® : нет

‘> Цитирований из ядра РИНЦ ® : 0

‘> Норм. цитируемость по направлению: 4,979

‘> Дециль в рейтинге по направлению: 1

‘> Тематическое направление: Agriculture, forestry, fisheries

АПК является одной из стратегических отраслей Республики Беларусь. Что подразумевает повышенное внимание и контроль. Многие предприятия АПК тесно взаимодействуют с сельскохозяйственными производителями или сами ими же и являются, потому необходимо учитывать качество продукции и существующие требования законодательства.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2003 г. № 1014 «О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты» (далее — Постановление № 1014) регулирует порядок расчетов за молочную, мясную продукцию и хлебопродукты.

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 1 июля 2011 г. № 268 «Об установлении примерных форм учетных документов для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства, и Инструкции о порядке применения и заполнения примерных форм учетных документов для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства» (далее — Приказ № 268) определяет перечень учетных документов и форм, которые необходимо знать и учитывать сельскохозяйственным организациям и предприятиям АПК.

Для создания условий развития сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь в качестве инструмента можно рассмотреть действующую налоговую политику. В данной сфере следует обратить внимание на следующие законодательные акты:

Опис для видання «Довідник економіста»

Щомісячний індекс 08058 , піврічний індекс 89353

Журнал призначений передусім для економістів. Але він зацікавить і бухгалтерів, підприємців, фінансових директорів та керівників підприємств, юристів. Тільки в нашому журналі докладно висвітлюються теми щодо аналізу та планування, економічного прогнозування, управлінського обліку, складання бюджетів, бізнес-планів, оцінки активів, калькулювання собівартості, ціноутворення тощо. Багатьом фахівцям у пригоді стане цикл матеріалів «Школа економії». Його мета — допомогти економістам заощадити кошти, послуговуючись досвідом провідних фахівців-практиків. Особливу увагу ми приділяємо повсякденним проблемам малих та середніх підприємств. Усі статті нашого журналу проілюстровано числовими прикладами, таблицями, схемами та діаграмами, що допомагає швидко розібратися в аналізований проблемі.

Цільова аудиторія:

  • економісти;
  • фінансисти;
  • бухгалтери;
  • керівники економічних підрозділів;
  • аудитори.

Основні аргументи на користь передплати видання:

  • Бережемо ваш час. За рік ми розглядаємо та коментуємо близько тисячі нормативних актів і роз’яснень у галузі економіки. Сприяємо зменшенню кількості помилок у вашій діяльності через непоінформованість щодо існування певної норми.
  • Заощаджуємо ваші гроші. Постійна рубрика журналу «Школа економії» допоможе знайти додаткові резерви підприємства.
  • Публікуємо лише перевірену інформацію. Авторами журналу є провідні фахівці-практики з багаторічним досвідом роботи.
  • Створюємо простір для професійного спілкування. Журнал організовує фахові заходи, які є платформою для спілкування економістів. Кожен читач може розповісти на сторінках журналу про запроваджені ним методики та рішення.
  • Надаємо безкоштовну консультаційну допомогу. Сприяємо професійному та кар’єрному зростанню наших читачів. Регулярно публікуємо матеріали про новації щодо підвищення професійної підготовки, сертифікації, післядипломного навчання за кордоном.

Вихідні дані:

Мова видання: українська, російська
Формат (розмір): В5, 165 × 235 мм
Обсяг: 96 с.
Періодичність: щомісяця


Статьи по теме